Introductie

Met behulp van de Commission Transparency API kan de nominale maandpremie (exclusief assurantiebelasting) opgehaald worden voor een bepaald producttype. Deze kan vervolgens gebruikt worden om een nominale provisie te berekenen. Deze service maakt het mogelijk invulling te geven aan de wetswijziging met betrekking tot actieve provisietransparantie.

Je kunt handmatig aan de slag via provisieberekenen.nl, deze functionaliteit wordt aangeboden door Adfiz. Wanneer je de API zelf wilt aanroepen kun je gebruik maken van de informatie op het Developer Portal. ANVA stelt dus alleen de API beschikbaar, er is verder geen integratie met ANVA 4/5 of de Hub aanwezig.

Voorwaarden berekening

In de technische documentatie wordt aangegeven welke gegevens er aangeleverd moeten worden. Het is aan te raden om een koppeling te gebruiken voor het ophalen van de voertuig- en woonhuisgegevens.

Authenticatie

Voor de authenticatie wordt gebruik gemaakt van de client credential flow van OAuth 2.0 (zie Authenticatie). Op ANVA Hub kan door de beheerder een OpenID client aangemaakt en geconfigureerd worden. Indien ondersteuning nodig is bij het aanmaken en configureren van een OpenID client, dan kan hier een ticket worden aangemaakt bij onze Customer Support afdeling. Voor gebruik van de provisie transparantie service Postbus adviseren we het volgende:

  • Ken de rol Basic toe aan de OpenID client.
  • Ken de toegang voor Systeem toe aan de OpenID client om gebruik te kunnen maken van de client credential grant.
  • Vernieuw het secret regelmatig om de security te bevorderen.

Provisie transparantie

Berekenen van het premiebedrag

Request

Hieronder zie je een voorbeeld van een request waarmee een premiebedrag van een AVP berekend kan worden:

POST /commissiontransparency/v1/calculate HTTP/1.1 Host: api.anva.{{tld}} Content-Type: application/json Authorization: Bearer {{jwt}} Cache-Control: no-cache { “productType”: “AVP”, “geboortedatum”: “19791018”, “postcodeCijfers”: “4401”, “postcodeLetters”: “AA”, “persoonlijkeOmstandigheden” : “GEZIN MET KINDEREN”, “eigenRisicoAllemaal”: “0”, “verzekerdBedrag” : “2500000” }
Response

Het request voor de berekening van een premiebedrag levert een response op met het berekende premiebedrag met het aantal meegerekende premies:

{ "berekendPremiebedrag":5.49, "gebaseerdOpHetAantalPremies":11 }

Als o.b.v. de invoer geen premie berekend kan worden, wordt de waarde null toegekend aan het berekendPremiebedrag met de HTTP status 200:

{     "berekendPremiebedrag": null,     "gebaseerdOpHetAantalPremies": 0 }

Technische documentatie