Introductie

Het dataplatform is een cloud-based dataverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hoc vragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat ANVA 4/5/Hub zelf daardoor overmatig belast wordt.

Het dataplatform biedt ANVA klanten en partners een eenvoudige toegang en ontsluiting tot data. Deze data betreft in eerste aanleg een verzameling van ANVA 4/5 data. In de toekomst zal dit ook data uit ANVA Hub en derde partijen betreffen.

De data wordt in de volgende twee varianten aangeboden:

 • Ruwe data (data rechtstreeks uit ANVA 4/5 zonder bewerking of andere vorm van manipulatie).
 • Gemodelleerde data (samengevoegde, verrijkte data, relationeel).

Voor dataopslag en ontsluiting maken we gebruik van Snowflake. Snowflake is ontwikkeld om snelheid te bieden. Bij de meest complexe analytische workloads, queries en taken werkt Snowflake sneller dan on-premise oplossingen en andere cloud datawarehouses.

Voor data-transformatie maken we gebruik van de ETL tool Matillion.

Afnemers kunnen de data gebruiken voor bijvoorbeeld BI oplossingen, portalen, eigen datawarehouse, of eigen functionele systemen. In de toekomst zal het dataplatform ook gebruikt worden voor eigen metingen en nog te vermarkten concepten (benchmarks).

Functionele mogelijkheden

 • Dataverzameling en -opslag. Zowel ruwe data als gemodelleerde data vanuit diverse bronnen.
 • Databewerking door modellering, transformatie en validatie.
 • Data ontsluiting met Snowflake ODBC-connector.
 • Data ontsluiting met API’s en librairies.
 • Data ontsluiting met Snowflake secure datasharing.
 • Data ontsluiting door gebruikmaking van views in Snowflake.

Waardecreatie

 • Ontlasting van ANVA 4/5 productiesystemen (performance).
 • Ontsluiting van meerdere bronsystemen op 1 locatie.
 • Schaalbaar/ Rekenkracht (compute) (performance).
 • Verwerking van fulldump en incrementele data uit ANVA 4/5 (performance).
 • Near realtime dataverwerking (frequentie).
 • Cloudoplossing (24/7 Beschikbaarheid).
 • Secure (encryptie).
 • Nieuwe datamodellen.
 • Verbeterde datakwaliteit.
 • Sturing (controle) door ANVA op toegankelijkheid van data en/of delen ervan.

Privacy & Security

Het gebruik van het dataplatform brengt naast een heleboel voordelen ook een aantal risico’s met zich mee. Gegevensbescherming is dus absolute noodzaak want er zitten immers grote hoeveelheden data van onze klanten in het dataplatform. Daarom hebben wij informatiebeveiliging in onze bedrijfs- en ontwikkelprocessen verankerd.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de ANVA website: https://anva.nl/over-ons/privacy/

Technische documentatie

Klik op onderstaande link om gedetailleerde informatie te zien van feiten, dimensies en soort tabellen van zowel de Operational Datastore als de Datamart van het dataplatform:

Operational Datastore en Datamart dataplatform