Contact API

Bij inkomende gesprekken gelijk inzicht in het bijbehorende klantdossier.

Introductie

De Contact API maakt het ontsluiten van relatiegegevens uit ANVA 4/5 mogelijk. Deze REST/JSON API kan ingezet worden om een telefooncentrale van actuele relatiegegevens te voorzien. Het is op dit moment niet mogelijk om relatiegegevens uit ANVA Hub voor Adviseurs via deze API te ontsluiten.

Relatiegegevens opzoeken en deeplink naar klantdossier

Met de Contact API kan een beperkte set relatiegegevens worden opgevraagd op basis van telefoonnummer of e-mailadres. De relatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden getoond in een softphone applicatie. De response met relatiegegevens bevat ook een deeplink naar het klantdossier op ANVA Hub. Via de deeplink kan het klantdossier op ANVA Hub geopend worden waarin meer relatie- en contractgegevens zichtbaar zijn. Indien de gebruiker nog niet ingelogd is op ANVA Hub, dan krijgt deze eerst de inlogpagina te zien. Het is niet mogelijk om vanuit een softphone applicatie de link te openen in de ANVA 4/5-client.

Het raadplegen van detailinformatie of doorvoeren van mutaties bij de relatie dient vooralsnog in ANVA 4/5 uitgevoerd te worden. Het klantdossier op ANVA Hub biedt daarvoor nog geen mogelijkheden. Vanuit het klantdossier op ANVA Hub kan wel doorgeklikt worden naar de relatie in ANVA 4/5, zodat deze niet apart opgezocht hoeft te worden.

Request
GET /contact/contacts/telephony?q=0653946710 HTTP/1.1 Host: api.anva.{{tld}} Authorization: Bearer {{jwt}}

We bieden ondersteuning voor het opzoeken van telefoonnummers op basis van de laatste 9 cijfers. Het is dus ook mogelijk om de zoekopdracht uit te voeren waarbij de landcode voor het telefoonnummer is geplaatst.

Response
{ "data": { "items": [ { "id": "NAWBES_00000050", "anvarelatienummer": "50", "voorletters": "E.H.", "achternaam": "Trier", "voorvoegsel": "von", "woonadres": { "straat": "Groenhof", "huisnummer": "5", "toevoeging": null, "postcode": "9999DD", "plaats": "MEULENHOEK", "landIso": null }, "producent": { "code": "00010", "description": "Binnendienst" }, "laatstGewijzigdDoor": { "code": "STEPHANB", "description": "S. Barmentloo" }, "link": "https://hub.anva.live/contacts/viewcontact/NAWBES_00000050" } ] } }

Indien het telefoonnummer bij meerdere relaties voorkomt, krijg je in de array van de response alle gevonden relaties met beperkte set relatiegegevens te zien. Na het openen van de link kom je in het klantdossier op ANVA Hub van de betreffende relatie. 

Toegevoegde waarde van de telefoniekoppeling

Bellers ‘warm’ begroeten

Bij inkomende gesprekken kan de beller ‘warm’ worden begroet. Nog voor het opnemen van de telefoon kan via de telefoniekoppeling op basis van het telefoonnummer in ANVA Hub het bijbehorende klantdossier worden bekeken en de informatie kan worden gebruikt om in te spelen op het gesprek met de beller. In het klantdossier zijn NAW-gegevens, relatienummer en contractgegevens in een oogopslag te raadplegen.

Met ANVA Hub moet ik in een extra venster werken

Veel medewerkers bij kantoren werken nu ook in meer dan één instantie van de ANVA 4/5-client tegelijk. Als ze met het dossier van een relatie bezig zijn en een andere relatie belt, dan bekijken ze de gegevens van de relatie die belt vaak in de tweede (of derde) sessie van de ANVA 4/5-client. Bovendien beschikken de medewerkers bij veel kantoren over twee schermen waarop gewerkt kan worden.

Kortom, in de praktijk wordt nu ook al regelmatig geschakeld tussen meerdere vensters. Als daar voor ANVA Hub een extra venster bijkomt, dan is dit nauwelijks bewerkelijker dan de huidige werkwijze waarin ook al veelvuldig in meerdere vensters tegelijk gewerkt wordt.

Om in ANVA Hub te werken moet ik extra inloggen

Om in ANVA Hub te werken moet de gebruiker zelf (expliciet) inloggen. De sessie van de gebruiker is vervolgens 10 uur geldig. Het 1 à 2 keer per dag extra inloggen in ANVA Hub levert de gebruiker maar een hele beperkte last op. Immers, alle gangbare webbrowsers bieden faciliteiten om bij het inloggen de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan voor herhaaldelijk gebruik. Bovendien wordt in bijvoorbeeld Google Chrome bij het openen van de inlogpagina de laatst ingevulde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord al automatisch ingevuld, waardoor de gebruiker alleen maar op de knop Inloggen hoeft te klikken.

Als de gebruiker het wachtwoord van de account in ANVA Hub niet weet, dan is het ook mogelijk om dit wachtwoord aan te passen. In veel gevallen kan hetzelfde wachtwoord worden gekozen als het wachtwoord dat bij het inloggen in de ANVA 4/5-client wordt gebruikt, mits de wachtwoordsterkte meter aangeeft dat dit wachtwoord sterk genoeg is, zodat voor beide applicaties dezelfde login wordt gebruikt en het makkelijk te onthouden is.

Voor uitgebreide relatie-, polis- of schadeinformatie of mutaties moet ik doorklikken naar ANVA 4/5

Als in ANVA Hub wordt gewerkt is het mogelijk om door te klikken naar het relatie-/contractoverzichtsscherm in ANVA 4/5. Alleen in ANVA 4/5 zijn alle relatie-, polis- en schadegegevens te muteren.

Het via het klantbeeld op ANVA Hub doorklikken naar het relatie-/contractoverzichtsscherm in ANVA 4/5vereist vanuit de softphone applicatie gezien twee muisklikken. Als de relatie op basis van het telefoonnummer bekend is, dan hoeft dus geen invoer plaats te vinden om de relatie handmatig op te zoeken. Hiermee neemt het aantal handelingen/muiskliks/toetsaanlagen juist af.

Kortom, indien meer informatie van de relatie, polis of schade nodig is dan in ANVA Hub beschikbaar is of er moeten gegevens worden gemuteerd, dan kan de medewerker met een paar eenvoudige handelingen in enkele seconden het betreffende scherm in de ANVA 4/5-client openen. Het uitvoeren van deze handelingen kost niet veel tijd en kan zelfs al uitgevoerd worden voordat de telefoon aangenomen wordt. Bovendien geeft de wijze waarop het telefoongesprek verloopt in bijna alle gevallen de ruimte om deze handelingen uit te voeren. Immers moet de beller toch eerst vertellen waarover die belt.

Technische documentatie

Terug naar boven