XML-module

Ontsluit veilig jouw data

Introductie

Het verzekeringsplatform van ANVA vormt het technische hart van de bedrijfsvoering van onze klanten. Vooraanstaande connectiviteit tussen ANVA en het geheel van applicatie- en IT-landschap is van levensbelang om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De XML-module is onze vooraanstaande API-technologie om integratie op basis van XML-berichtenverkeer tussen ANVA en andere systemen realtime in te richten.

De XML-module bestaat uit een verzameling XML-interfaces in de vorm van API’s om berichtenverkeer van en naar specifieke onderdelen in ANVA te regelen. Bijvoorbeeld om gegevens buiten ANVA in te zien, te muteren en/of te archiveren of te verwijderen. Ook het hergebruiken van gegevens in externe applicaties en het terugsturen van antwoorden en uitkomsten kan je inregelen met de interfaces van de XML-module. De XML-module is sinds 2021 beschikbaar en in gebruik bij ANVA-klanten. Beschikbare gebruikersdocumentatie van onze XML-interfaces kun je onderaan de pagina in het onderdeel ‘Bijlagen’ raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden

De XML-interfaces gebruik je om gegevens op vooraf gekozen records op een vastgesteld moment op te halen of weg te schrijven in ANVA. Zo kan je die gegevens adequaat gebruiken op een andere plek in je proces. Bijvoorbeeld het tonen van een overzicht per relatie, contract, dossier of schade. De module is niet gebouwd voor het uitvoeren van bulkacties, zoals het ongestructureerd opvragen van uitgebreide overzichten en van meerdere groepen records tegelijk. Voor het opvragen van gegevens in bulk biedt ANVA andere oplossingen, namelijk via Extract en ons Dataplatform.

Het gebruik van de API’s voor bulkbevragingen zal leiden tot vertraging van andere lopende processen op de ANVA-server en time-outs bij de afhandeling van de XML-berichten. De afhandeling van een XML-bericht door de ANVA-server moet binnen 60 seconden plaats kunnen vinden, anders treedt een time-out op. Het optreden van een time-out is vaak een indicatie dat de interfaces oneigenlijk of onjuist gebruikt worden. Het aanpassen van een XML-statement is soms de eenvoudige oplossing. In overige gevallen dient er een andere aanpak te worden gekozen dan XML-berichtenverkeer via onze API’s.

AWACS-module

De XML-interface is al lange tijd onderdeel van ANVA 4/5, waarbij de AWACS-module tot voor kort de ingang voor het berichtenverkeer vormde. Dit is een verouderde module en kent op het gebied van beheersbaarheid en informatiebeveiliging een aantal tekortkomingen. Om deze redenen wijzen wij het gebruik van de AWACS-module af en raden we aan om deze te vervangen door de interfaces van de XML-module. Per 1 maart 2024 is de AWACS-module end-of-life en is gebruik niet meer toegestaan.

Om de overstap van de AWACS-module naar de XML-API zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we het aantal noodzakelijke aanpassingen zo klein mogelijk gehouden. De volgende aanpassingen zullen voor de overstap uitgevoerd moeten worden:

  • Opvragen van een access token op basis van de OpenID Client
  • Ten behoeve van authenticatie dient het access token in de header van de XML-request meegestuurd te worden
  • Het AWACS-element en het KEY-element hoeven niet meer meegestuurd te worden in de XML-request

Uitgebreide informatie over de achtergrond van deze overgang en de uit te voeren stappen staan in het document Overgang naar vernieuwde XML Interface via Hub dat je via het onderdeel ‘Bijlagen’ kunt raadplegen.

Permissies

De XML-interface heeft beperkte mogelijkheden voor controle op toegang tot data. Als met een concernomgeving met daarin meerdere kantoren wordt gewerkt, dan is het de verantwoordelijkheid van de client applicatie om, indien nodig, een kantoorcode in het XML-bericht mee te sturen. Hierdoor zal de query alleen gegevens van het betreffende kantoor verwerken en niet van het hele concern.

Technische documentatie

Terug naar boven