Backoffice API

Ontsluit veilig jouw data

Introductie

Via de Backoffice API wordt de XML-interface op ANVA 4/5 op een veilige manier ontsloten. Deze API biedt ondersteuning voor alle XML-interface modules en berichten.

ANVA 4/5 bestaat uit verschillende gegevensdomeinen waarvoor XML-interface modules zijn ontwikkeld. Detailinformatie ten aanzien van de mogelijkheden van iedere module en syntax is uitgewerkt in verschillende PDF-documenten die onderaan de pagina in het onderdeel Bijlagen geraadpleegd kunnen worden.

Gebruiksvoorwaarden

De Backoffice API is niet geschikt voor het uitvoeren van bulkacties, zoals het opvragen van overzichten of meerdere records tegelijk. Voor het opvragen van gegevens in bulk biedt ANVA andere oplossingen zoals een datawarehouse. Het gebruik van de API’s voor bulkbevragingen kan leiden tot vertraging van andere lopende processen op de ANVA-server en time-outs bij de afhandeling van het XML-bericht. De afhandeling van een XML-bericht door de ANVA-server moet binnen 60 seconden plaats kunnen vinden, anders treedt een time-out op. Het optreden van een time-out is vaak een indicatie dat de Backoffice API oneigenlijk wordt gebruikt en een andere oplossing moet worden gezocht.

AWACS-module

De XML-interface is al lange tijd onderdeel van ANVA 4/5, waarbij de AWACS-module de ingang voor het berichtenverkeer vormt. Deze module is verouderd en kent op het gebied van beheersbaarheid en informatiebeveiliging een aantal tekortkomingen. Om deze redenen raden we aan om de AWACS-module te vervangen door de Backoffice API. Binnenkort zal er voor de AWACS-module een end-of-life datum worden afgekondigd.

Om de overstap van AWACS-module naar de Backoffice API zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we geprobeerd het aantal noodzakelijke aanpassingen zo klein mogelijk te houden. De volgende aanpassingen zullen voor de overstap uitgevoerd moeten worden:

  • Opvragen van een access token op basis van OpenID Client
  • Ten behoeve van authenticatie dient het access token in de header van de XML-request meegestuurd te worden
  • Het AWACS-element en het KEY-element hoeven niet meer meegestuurd te worden in de XML-request

Uitgebreide informatie over de achtergrond van deze overgang en de uit te voeren stappen staan in het document Overgang naar vernieuwde XML Interface via Hub dat via het onderdeel Bijlagen geraadpleegd kan worden.

Permissies

De XML-interface heeft beperkte mogelijkheden voor controle op toegang tot data. Als met een concernomgeving met daarin meerdere kantoren wordt gewerkt, dan is het de verantwoordelijkheid van de client applicatie om, indien nodig, een kantoorcode in het XML-bericht mee te sturen. Hierdoor zal de query alleen gegevens van het betreffende kantoor verwerken en niet van het hele concern.

Technische documentatie

Terug naar boven