Eindklant app of Portaal

Geef klanten inzicht in hun dossier

Introductie

De Contact, Contract, Document en Claim API’s maken het ontsluiten van klantgegevens van een eindklant uit ANVA 4/5 mogelijk. Deze REST/JSON API’s kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om een app of klantenportaal van klantgegevens te voorzien op een veilige manier.

Klantgegevens

Met de Contact, Contract, Claim en Document API’s kunnen klantgegevens van een eindklant worden opgevraagd. Toegang tot klantgegevens is alleen mogelijk op basis van de account van de eindklant die aan diens klantdossier is gekoppeld. Tevens dient de app of het klantportaal geïntegreerd te zijn met de OpenID Connect identity provider van ANVA Hub, omdat de eindklant op ANVA Hub ingelogd moet zijn om het opvragen van de klantgegevens mogelijk te maken.

Uitgebreide informatie over het aanmaken en koppelen van een account voor een eindklant aan diens klantdossier staat in het document ‘Eindklant toegang geven tot relatiegegevens in klantenportaal’ dat via het onderdeel Bijlagen geraadpleegd kan worden.

Eindklant toegang geven

Voordat een eindklant toegang kan krijgen tot klantgegevens, moet door de relatiebeheerder een account worden aangemaakt en worden gekoppeld aan het betreffende klantdossier.

Account toevoegen voor eindklant aan het klantdossier

Zoek het klantdossier van de eindklant op. Deze stap kan uitgevoerd worden door gebruikers met de rol Relatiebeheerder.

 1. Log in op https://hub.anva.io
 2. Klik in de zoekbalk bovenaan het scherm
 3. Vul een trefwoord in waarmee het klantdossier van de eindklant gevonden kan worden.
 4. Klik in het zoekresultaat op het klantdossier van de eindklant.
 5. Klik in het klantdossier op de snelkoppeling Account toevoegen.
 6. Vul het e-mailadres van de eindklant in waar de uitnodiging naar verstuurd moet worden. Indien aanwezig bij de relatiegegevens, wordt het e-mailadres van de eindklant al voor ingevuld. Het is uiteraard mogelijk om van het voor ingevulde e-mailadres af te wijken.
 7. Klik op Opslaan.

Er wordt nu een e-mail verstuurd naar de eindklant op het opgegeven e-mailadres. De e-mail bevat een uitnodiging aan de eindklant om het activatieproces van zijn account uit te voeren.

Activatieproces van account uitvoeren door eindklant

De eindklant ontvangt per e-mail een uitnodiging voor het activeren van zijn account.

 1. Eindklant klikt op activatielink in e-mail.
 2. Het activatieproces op ANVA Hub wordt gestart.
 3. Eindklant vult een eigen gekozen wachtwoord in de velden Nieuw Wachtwoord en Herhaal Wachtwoord in.
 4. Eindklant klikt op Wachtwoord resetten.
 5. Er verschijnt een bevestiging dat de account is geactiveerd.

Het account van de eindklant is nu geactiveerd. De eindklant kan de combinatie van gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord gebruiken om in te loggen in de klantportaal applicatie.

Inloggen door eindklant

Eerste keer inloggen door eindklant

Na het activeren van de account kan de eindklant inloggen in de klantportaal applicatie. Bij de eerste keer inloggen wordt aan de eindklant om toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens met de klantportaal applicatie.

 1. Eindklant opent klantportaal applicatie en de inlogpagina verschijnt.
 2. Eindklant vult zijn gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in en drukt op Inloggen.
 3. De pagina verschijnt waarop de eindklant om toestemming wordt gevraagd voor het delen van gegevens met de klantportaal applicatie.
 4. Als de eindklant op Toestaan drukt, dan kan de klantportaal applicatie gegevens via ANVA Hub opvragen uit het klantdossier van de eindklant.

Technische documentatie

De link naar de technische documentatie voor contact, contract, document en claim api’s, staan links in het menu.

 

 

Terug naar boven